Qeveria serbe dhe esat pashe Toptani

Qeveria serbe dhe esat pashe Toptani
Qeveria serbe dhe Esat Pashe Toptani, e perktheu nga anglishtja Maklen Misha, Tirane, Botimet IDK, 2012, 70 р.